Blijf op de hoogte van nieuwe tips en blogs

Vergoedingen 

De kosten voor een consult worden deels vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars. Dit kan vanuit je aanvullende verzekering, ‘alternatieve geneeswijzen’. Daarnaast zijn er nog een aantal andere mogelijkheden. Laat je vooraf goed informeren over deze mogelijkheden:


Vergoeding via de zorgverzekeraar

Kijk hier voor het vergoedingenoverzicht van 2019. Ik verwijs je naar de website van de NFG. Daar staat de meest recente informatie. Staat je zorgverzekeraar er niet bij, informeer dan even bij je zorgverzekeraar of mijn praktijk in het systeem staat onder ‘alternatieve behandelwijze’.

 • Beroepsvereniging NFG
  De consulten in mijn praktijk worden deels vergoed door een groot aantal zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering, ‘alternatieve geneeswijzen’. Dit omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG.
 • Koepelorganisatie RBCZ
  Daarnaast ben ik aangesloten bij de koepelorganisatie RBCZ als Registertherapeut BCZ. Een aantal zorgverzekeraars stellen deze eis om een vergoeding te ontvangen.
 • TCZ
  Verder sta ik ingeschreven in het TCZ-register. Waardoor ik onderhevig ben aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting tuchtrecht Beroepen Natuurlijke gezondheidszorg (TCZ).
 • Wkkgz
  Verder voldoe ik aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Coaching

Coachtrajecten of losse coachsesssies zijn ook mogelijk. Neem contact met me op voor het bespreken van de mogelijkheden. De kosten worden echter niet door de zorgverzekeraar vergoed.


Vergoeding via de werkgever

Er is eventueel een mogelijkheid voor een vergoeding via je werkgever; via de Arbodienst van het bedrijf. Je kan dan overleggen met de bedrijfsarts of de Arbodienst. Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts regelmatig bereid om de kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Zeker als het gaat om zaken als overspannen zijn, burn-out (preventie), voorkoming van langdurig ziekteverzuim en re-integratie.


Vergoeding via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij het UWV informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je sluit dan met het UWV een individuele re-integratie overeenkomst. Het UWV stelt dan een budget aan je beschikbaar waarmee je je persoonlijke begeleidingstraject geheel of gedeeltelijk kan betalen. Kijk voor mee informatie op de site van het UWV.